Tarieven

Investering en vergoedingen

In principe duurt een individueel therapiegesprek een uur. Het tarief van 70 euro per uur is richtinggevend.

Het kennismakingsgesprek is gratis. Voor studenten en mensen met een minimum inkomen is het tarief bespreekbaar. Laat de kosten u niet belemmeren om de stap te nemen.

Een relatietherapiegesprek duurt gewoonlijk 75 minuten. Zorgverzekeraar ProLife vergoedt voor een deel de gesprekken vanwege het Keurmerk Christelijke Zorg.

Vergoedingen
Afhankelijk van de ziektekostenverzekeraar en de aanvullende verzekering worden de kosten mogelijk geheel of gedeeltelijk vergoed.Vergoedingen van complementaire psychosociale hulpverlening vinden plaats vanuit de aanvullende verzekering en vallen onder alternatieve geneeswijzen.
Zie voor 2020: https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html Voor goede hulpverlening bij werkgerelateerde problematiek nemen werkgevers vaak de kosten geheel of gedeeltelijk voor hun rekening.

Algemene voorwaarden op tarieven en betalingen

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen therapeut en cliënt.
2. De cliënt gaat akkoord met een tariefstelling van € 70,-per consult (60 minuten) voor  individuele therapie en € 87,50 voor relatietherapie (75 minuten). De cliënt betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum. De factuur wordt per e-mail of per post verstuurd. Betaling geschiedt door overschrijving per bank onder vermelding van het factuurnummer.
3. Gesprekken dienen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd anders worden ze in rekening gebracht.
4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen.
5. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
6. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.
7. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd –tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.                                                                                                                                                                                      Klachten
Mocht je het gevoel hebben dat je onzorgvuldig of verkeerd wordt of bent begeleid, dan hoop ik in eerste instantie dat we daar samen uit kunnen komen. Lees hier wat je nog meer kunt doen. 

Praktijk ‘de Crux’ is aangesloten bij de K.v.K. nr: 53022289

Vergoeding

Algemene voorwaarden op tarieven en betalingen van Praktijk de Crux