Werkwijze

We starten met een kennismakingsgesprek waarin we kijken of of het hulpaanbod aansluit bij de hulpvraag. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Als we het erover eens zijn om samen aan de slag te gaan, spreken we een begeleidingsplan af. 

Individuele therapie en relatietherapie

Van overleven naar Leven!

Je bent uniek en hebt ook op jouw eigen manier gereageerd op omstandigheden uit je leven. Misschien heb je onbewust een stuk van jezelf afgeschermd om zo te kunnen overleven. Therapie kan je daarin inzicht geven zodat je eigen keuzes kunt maken, keuzes waarvoor je de verantwoordelijkheid aanvaardt.

Ik maak gebruik van verschillende therapievormen, waarin het hier-en-nu en het verleden aan bod komen:
   - Transactionele Analyse
   - Gestalttherapie
   - Relationeel Emotieve Therapie
   - Beeldcommunicatie 

Relatietherapie

'Als het er op aan komt, als ik je nodig heb, ben je er dan voor me?'

Bij relatietherapie werk ik met de principes van de EFT. De Emotionally Focused Therapy werkt vooral in het hier en nu. Deze therapievorm focust op de gevoelens en gebeurtenissen van relaties die ontregeld zijn. Het doel van de therapie is om de verbondenheid en veiligheid tussen partners te verbeteren. Daarbij staat de behoefte aan veiligheid, vertrouwen en verbinding centraal en niet zozeer of we goed onderhandelen.